DSC 0826

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 im. Janusza Korczaka 
przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.